STM32 CubeIDE den INTEL HEX çıktısı almak

STM32 CubeIDE platformu, varsayılan ayarlar ile çalışıldığında, derleme sonrasında sadece bir .elf dosyası oluşturuyor.

Bu dosya, CubeIDE den işlemciye ST Link V2 adaptörü ile yükleme yapmak için yeterli.

Ancak bazan CubeIDE platformundan değil de doğrudan, sadece ST Link V2 ve STLink Application aracını kullanarak kod yüklememiz de gerekiyor, o zaman bir Intel .hex dosyasına ihtiyaç oluyor.

Bu yayında .hex çıktısını da CubeIDE den alabilmek için yapılacak ayarı gösteriyorum.

Bunun için aşağıdaki menu silsilesini izleyeceğiz:

Project/Preferences/
C/C++ build/ Settings

Burada ToolSettings sekmesi altında MCU Post Build Outputs penceresinde aşağıdaki ekrana ulaşıyoruz:

Burada Convert to Intel hex file (-O hex) seçeceğini işaretliyoruz. Son olarak da Apply and Close butonunu tıklayarak kapatıyoruz.

Bundan sonraki derleme (build) işleminden sonra .elf dosyasına ilaveten bir de .hex dosyası oluşturularak o anda aktif olan konfigürasyon klasörüne yerleştirilecektir.

Bu yayının sonu – S.OZBAYRAKTAR Mayıs 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *