ESP8266 – FLASH BELLEĞE DOSYA KAYDETMEK

ESP8266 ile kullanılabilen LittleFS adlı küçük bir dosya sistemi kütüphanesi var. (Bunun önceki sürümünün adı SPIFFS idi.) “LittleFS.h” başlığı ile projeye eklenebilen bu kütüphane ile program içinden flash belleğe dosya yazmak, silmek, okumak, kapatmak mümkün. LittleFS.open(), LittleFS.remove() ve benzeri komutlarla program kodu içinden yapılabilen bu işlemler bu yayının kapsamında değil. LittleFS dosya sisteminin kullanılışı için buraya bakabilirsiniz.

Ancak Arduino IDE editörü ile program kodu içinde dosya oluşturup yazmak, statik -içeriği program akışı içinde değişmeyen- ve büyük dosyalar için kullanışlı bir yöntem değil. Başka bir editör ile hazırlanmış dosyaları program kodundan ayrı olarak flash belleğe kaydetmek çok daha kullanışlı olurdu. Zaten fotograf, gif gibi program kodu içinde yazamayacağımız dosya türleri için başka bir yol da yok.

Bunu, bu amaçla geliştirilmiş bir eklenti “plug in” kullanarak yapabiliyoruz.

ESP8266LittleFS adlı bu eklentinin Arduino IDE ye eklenmesini göreceğiz. Daha önce SPIFFS kullanıldı ise, bu yayın LittleFS e geçiş rehberi olarak kabul edilebilir.

Read m