TEKNİK YAYINLAR İNDEKSİ

Bu sayfa  hobi çalışmalarım ve teknik içerikli yayınları içeriyor.

Bu yayınlara ulaşmak için aşağıdaki tablodan seçtiğiniz yayınların üzerini tıklayarak ya da menü satırındaki Teknik ve STM32 başlıklı sekmelerin üzerine geldiğinizde görünür hale gelen listelerden alt başlıkları seçebilirsiniz.

TEKNİK YAYINLAR İNDEKSİ

  BAŞLIK İLK YAYIN NOT
0 Teknik yayınlarım – Bunu neden yapıyorum 17.4.2018  
1 ESP8266 WiFi Controller 17.4.2018  
2 CNC Kullanarak baskılı devre üretimi 18.4.2018 Eski yöntem. 14. satırdaki yeni yayına bakınız.
3 Accessing touch panel sense resistors of a TFT display 18.4.2018  
4 How to make a PCB using a CNC engraver 18.4.2018 Obsolete method.
5 STM32 Based desktop CNC – 2018 18.4.2018  
6 Display Speed-I2C LCD with STM32 27.4.2018  
7 DC Power supply using a notebook adapter 29.4.2018  
8 STM32 Timerleri kullanarak darbe dizisi üretimi (HAL Kütüphaneleri, Interrupt ve CubeMX ile) 20.8.2019  
9 Atelyem – My workshop Mayıs 2018  
10 2.4″ TFT nin dokunmatik sensör pinleri 22.5.2018  
11 Mikroişlemciler ile tanışmam Mayıs 2018  
12 Kullandığım geliştirme kitleri 22.6.2018  
13 STM32F103 ile ILI9341 TFT kullanımı – 8 bit paralel giriş 23.6.2018  
14 CNC Kullanarak PCB yapımı – Yeni yöntem 16.1.2019  
15 BLDC Servo motor kullanımı – 1 4.8.2019  
16 BLDC Servo motor kullanımı – 2 21.5.2020  
17 STM32F10x Geliştirme modüllerim-1 (Minikit-P) 26.8.2019  
18 STM32F10x Geliştirme modüllerim-2 (Minikit-S) 27.8.2019  
19 STM32 CubeIDE içinde genel tanımlamalar (Project #define’s) 11.5.2019  
20 Başka platformlardan Cube IDE’ye program aktarımı 11.5.2019  
21 STM32 Cube IDE den Intel hex çıktısı almak 12.5.2020  
22 STM32 Cube IDE – Programa kaynak kodu eklemek Haziran 2020  
23 Hall effect sensörler ile motor devir ölçümü

4.6.2020

 
24 Nucleo üzerinde TFT 18.6.2020  
25 Samsung TV tamiri 19.6.2020  
26 Tıkalı mutfak gideri 19.6.2020  
27 STM32 ile TFT nin SPI DMA modunda çalıştırılması 20.6.2020  
28 STM32 – TFT SPI hızları 22.6.2020  
29 STM32 – GPIO yazma hızı optimizasyonu 28.6.2020  
30 STM32-GPIO ODR mı yoksa BSRR mı kullanmalı

4.7.2020

 
31 STM32-FATFS ile SD kart uygulamaları-1 14.7.2020  
32 STM32-FATFS ile SD kart uygulamaları-2 16.7.2020  
33 STM32-HAL kütüphaneleri ile UART interrupt 17.7.2020  
34 STM32-SD karttan BMP dosya okumak ve TFT üzerinde görüntülemek 19.7.2020  
35 STM32-TFT grafik insan makina arayüzü LwGui 20.7.2020  
36 STM32F103C8 Pico ve Mapple için TFT adaptör kartları 21.7.2020  
37 STM32F103 ile TFT dokunmatik panel kullanımı 23.7.2020  
38 STM32 CubeIDE – Projeye link vererek harici kaynak dosya eklemek 25.7.2020  
39 STM32 CubeIDE – SWD flash kilitlenme problemini aşmak

30.7.2020

 
40 Kullandığım mikrodenetleyiciler

12.8.2020

 
41 STM32 cubeIDE-SWV ile hata ayıklama-1 12.8.2020  
42 STM32 cubeIDE- SWV ile hata ayıklama-2 15.8.2020  
43 STM32 cubeIDE-SWV ile hata ayıklama-3 16.8.2020  
44 Su kirecinin tıkadığı tesisat boruları  16.8.2020  
45 STM32-A4988 ile step motor sürülmesi 19.8.2020  
46 STM32 ile PID kontrol altında DC motor sürmek 21.8.2020  
47 STM32 – LCD üzerinde printf() tarzında formatlanmış yazı görüntülemek 22.8.2020  
48 STM32 printf() fonksiyonunun UART’a yönlendirilmesi 23.8.2020  
49 STM32 Cube IDE – interrupt IRQ ve call-back fonksiyonları 29.8.2020  
50 STM32F103 ile WEB sunucusu 2.9.2020  
51 ESP8266 – flash belleğe dosya kaydetmek 2.9.2020  
52 ESP8266 – kablosuz yazılım güncelleme (OTA) 3.9.2020  
53 STM32 tabanlı masa üstü CNC-1 19.9.2020  
54 UART iletişiminde veri doğrulama – Check-sum 20.9.2020