TÜRKİYEDE RAYLI SİSTEMLERİN TARİHÇESİ

Son yıllarda Türkiye’de ilk cumhuriyet yıllarında inşa edilen demiryolları hakkında küçümseyici ifadeler kullanan siyasiler beni fazlasıyla rahatsız etmekte idi. Raylı sistem projeleri yönettiğim içini bu konuya ilgim de var.

Babamdan, zamanında çalıştığı demiryolu şantiyeleri hatıralarını dinlemiş olduğumdan, bu sözler benim üzerimde küfür edilmiş etkisi yaratıyor. Bu nedenle bu yazıyı hazırlayıp yayınlamayı görev belledim.

Buradaki rakamlar büyük ölçüde Devlet Demir Yollarının WEB sitesinden alınmıştır. Bunların o sitede yayınlanmakta olduğu gözden kaçmış olabilir, belki de zamanla kaldırılır.

(Not: Daha sonra baktığımda Wikipediada da, -fabrika açılışları vb hariç- aynı bilgilerin olduğunu gördüm – Mayıs 2020)

Continue reading “TÜRKİYEDE RAYLI SİSTEMLERİN TARİHÇESİ”